Sound Track 759 Views

Player Selector

Episode List

Band of Brothers (2001) กองรบวีรบุรุษ (ซับไทย)

Band of Brothers (2001) กองรบวีรบุรุษ (ซับไทย)

เรื่องย่อ

Band of Brothers (2001) กองรบวีรบุรุษ หลังออกจากค่ายฝึกมาหมาดๆ ทหารสหรัฐฯ กลุ่มหนึ่งต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะเดินทางฝ่าสมรภูมิอันตรายข้ามยุโรป


Tags:

what going on?