Sound Track 2,947 Views

Player Selector

Episode List

Club Friday The Series ตอน สัญญาณอันตราย

Club Friday The Series ตอน สัญญาณอันตราย

เรื่องย่อ

ความเชื่อในคำว่า "สัญญาณอันตราย" ที่คนโบราณเคยเตือนเอาไว้ว่า แค่เสียงจิ้งจกร้องทัก ก็ยังมีผลต่อการก้าวเท้าเดินออกจากบ้าน แต่ในเรื่องของความรัก หลายคนปล่อยให้สัญญาณอันตรายดัง จนแม้จะมีคำพูดของคนในปัจจุบันว่า "บางครั้งแค่สงสัยก็ใช่แล้ว" แต่ก็ยังเลือกที่จะทำเป็นไม่สนใจ จนสุดท้ายก็อาจจะต้องพบว่า ถ้าเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองตั้งแต่ต้น ก็คงไม่ต้องพบกับความเจ็บปวดเสียใจเช่นนี้


Tags:

what going on?