Sound Track 204 Views

Player Selector

Episode List

Goedam (2020) ผีบ้าน ผีเมือง

Goedam (2020) ผีบ้าน ผีเมือง

เรื่องย่อ

Goedam (2020) ผีบ้าน ผีเมือง เมื่อเข้าสู่ยามราตรี เงามืดและเหล่าวิญญาณก็ได้เวลาออกมาหลอกหลอนในซีรีส์ระทึกขวัญสั่นประสาทแบบจบในตอนที่เน้นเรื่องราวจากตำนานท้องถิ่นนี้


Tags:

what going on?