Sound Track 3,367 Views

Player Selector

Episode List

Painkiller (2023)

Painkiller (2023)

เรื่องย่อ

Painkiller (2023) สาเหตุและผลที่ตามมาของการแพร่ระบาดของโรคฝิ่นในอเมริกาคลี่คลายในละครเรื่องนี้หลังจากผู้กระทำความผิด เหยื่อ และผู้สอบสวนที่แสวงหาความจริง


Tags:

what going on?