Sound Track 1,554 Views

Player Selector

Episode List

The Railway Men: The Untold Story Of Bhopal 1984 (2023) คนรถไฟโภปาล 1984

The Railway Men: The Untold Story Of Bhopal 1984 (2023) คนรถไฟโภปาล 1984

เรื่องย่อ

The Railway Men: The Untold Story Of Bhopal 1984 (2023) คนรถไฟโภปาล 1984 หลังจากก๊าซอันตรายรั่วไหลออกมาจากโรงงานในโภปาล เหล่าคนงานรถไฟผู้กล้าหาญจึงเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยคนอื่นๆ ท่ามกลางหายนะที่ร้ายแรงเหนือคำบรรยาย


Tags:

what going on?